Az elkövető személye: beazonosítható, bizonyítható?

Az elkövető személye elég pontosan beazonosítható. Bizonyítható is lett volna: a 100%-os bizonyítás a körömágyból vett dns mintával lehetséges lett volna! Ehhez azonban a helyszínen fel kellett volna merülnie az idegenkezűségnek, hogy mintát vegyenek, vagy később exhumálni kellett volna holttestet. Ezt a rendőrség nem tette meg, többszöri beadványunk ellenére sem.

Az elkövető a következő tényezők alapján beazonosítható:

- Fültanú van arra, hogy az elkövető behatol a helyszínre, a halál időpontjában, a haláleset helyszínére. Egyik szomszéd felismeri a kerítés hangját, hogy valaki megbontja azt. A fültanú szerint csak egy valaki közlekedett ilyen módon és bontotta meg rendszeren az elhunyt kerítését.

- Sérülés a vélhető elkövető kezén, amely a fojtás elhárításából fakadhatott; A vélhető elkövető kezén az elhalálozás napján látható volt kb. 10 cm átmerőjű, feketés-lilás folt a csukló és a könyök között, Valószínűleg az elhunyt ütötte ököllel a fojtó kezét védekezésképpen. Ez volt látható.

- Több indítéka volt a gyilkossághoz. Az elhalálozást megelőző napon megfenyegeti az elhunytat, amikor meg akarta tudni, hogy hol van a pénz: „úgyis meg fogsz halni.” „Meg fogsz dögleni”

- Ő fedezte fel az elhunytat. Kimondottan feltűnést keltő viselkedéssel, amit a szomszédok sem értettek először.

- Zavart, ellentmondásos vallomásai: Abba is belekeveredik, hogy hogyan fedezte fel az elhunytat. Két különböző verziót mond. Egyszer azt mondja akkor látta meg „lógva” amikor bement az ingatlanba és megfordult, többször meg azt, hogy kerítésen kívülről látta meg először.

- Agresszív jellem, aki feltételezhetően képes kioltani más életét nyereségvágyból. Egy emberölési kísérletéről biztosan tudunk. Csuklón okozott érvágást. Érdekes tény, hogy csuklón érvágás szintén gyakori öngyilkossági mód. Vajon ha sikeres lett volna az emberölési kísérlete, ez az eset is "öngyilkosság" lett volna?

Többször fenyegetőzik késeléssel az utcában, ha neki valami nem tetszik.

- Magánúton megpróbáltuk poligráfos vizsgálatnak alávetni, pénzt ajánlva, amit visszautasított. Vajon egy útszéli örömlány miért utasít vissza egy ilyen könnyű pénzkereseti lehetőséget, ha ártatlan?

Pszichopata? Sorozatgyilkos? Ölt már korábban és ölni fog később is? Köze van a fia halálához is?

Nem pszichopata emberekre jellemző, hogy érzelmileg nemcsak embertársainkhoz, hanem olykor állatokhoz, tárgyakhoz is tudnak kötődni, esetleg emberi tulajdonságokkal is fel tudják ruházni őket. Pszichopatákra pont az ellenkezője igaz: nemcsak tárgyak iránt, hanem embertársaik iránt sincsenek érzelmeik, tárgyként tudják őket kezelni. Így ha érdekük úgy kívánja, könnyedén tudnak ölni. Nem éreznek később sem lelkiismeret-furdalást, mint ahogy mi sem érzünk, amikor egy tárgyat kidobunk a kukába, ami már nem kell.

Általában kiváló, magabiztos manipulátorok, kiválóan szemrebbenés nélkül tudnak hazudni. Mivel érzelmeket klasszikus értelemben nem éreznek vagy nagyon minimális mértékben, ezért életük folyamán megtanulták az érzelmeket imitálni, eljátszani, ezért tudnak kiválóan befolyásolni embereket. Nem átélik az érzelmeket, hanem tudatosan érzelmeket kiváltanak emberekből, illetve ők maguk megjátsszák. Ez a tulajdonságuk akár intelligens, okos ember látszatát is keltheti, pedig ez csak szimplán alkalmazkodás a környezethez, az emberekhez, az által, hogy megfigyelték (akár önkéntelenül), más emberek hogyan viselkednek, hogyan reagálnak.

Pszichopata jellem kialakulása:

Valószínűleg fiatal gyerekkorban kialakul. Pl. szülő rendszeres verése, visszautasítás hatására védekező mechanizmusként megtanulnak „nem érezni” . Majd ez később berögzül. És esetleg nem is tudják már elképzelni milyen lehet érzelmileg kötődni valakihez. A vélhető elkövető valószínűleg fiatal kora óta prostituált, valószínűleg a szülők kényszeríthették bele, pl. veréssel és használhatták pénzszerzésre. Elképzelhető, hogy először a család vette rá, hogy idősebb urakkal folytasson viszonyt és amennyire lehet használja ki őket, férkőzzön a bizalmukba. Így fiatalon alkalmazkodnia kellett az érzelemmentes élethez. Lehetséges, hogy dicsértett csak akkor kapott, ha egy ingatlan vagy pénzt szerzett. Igen valószínű, hogy nem most ölt először. (egy korábbi emberölési kísérletéről tudunk. Bírósági ügy lett belőle.) Az ölés közben átélt izgalom, adrenalin, akár függőséget is okozhat pszichopatáknál, és az érzés, hogy most ők uralkodnak, döntést hozhatnak a másik élete felett. Örömet okozhat, hogy másokat tudnak manipulálni, befolyásolni, kedvük szerint, azaz „uralkodhatnak” másik felett. Kézzel történő fojtás kifejezetten pszichopatákra jellemző gyilkossági mód, mert így tudják legjobban érezni a haláltusát, az uralkodást a másik élete felett. Így igen valószínű, hogy az elkövető pszichopata vagy pszichopata jellemzőkkel rendelkezik. Így ha érdeke úgy kívánja ölni fog újra. Esetleg azóta ismét ölt? Az elkövető fia az elhunyt elhalálozása elött anyjához költözött, majd a haláleset után két évre felakasztotta magát. Kb 25 éves fiatalember, több gyerekes apuka. Nem tűnt magába forduló típusnak. Szeretett gyúrni, személyi edző volt. A környezete érthetetlenül fogadta az öngyilkosságot. Lehetséges, hogy anyját zsarolta a gyilkosság miatt és rendszeresen pénzt követelt tőle? És az anyja ezt megelégelte? Fia is biztosan teljesen benne volt az ingatlan kijátszásban. A gyilkosságról biztosan tudott. Anyja szerint a fia kábítószerezett. Egy bekábítószerezett embert nem nehéz megölni. Egy kábítószer függő mindent megtesz, hogy pénzhez és anyaghoz jusson, ezért zsarolhatta anyját. Persze ezek csak feltételezések, bizonyíték erre nincsen, lehet, hogy fia valóban öngyilkos lett.

A gyilkosságot tervezetten, gyakorlottan, hidegvérrel hajtotta végre, ebből adódik, hogy csinálhatta már máskor is vagy talán volt egy tipp adó? Aki ölt hasonló módon? Klasszikus értelemben egyáltalán nem okos emberekről van szó, akik utánanézhettek orvosi cikkeknek.

 

Kiváló manipulátornak tűnik, amely pszichopatákra jellemző. Az elhunytat rávette, hogy vegye el feleségül, majd adja el a házát, amit ő épített 1983-ban. Valószínűleg a helyszínelésnél is közrejátszott manipulációs képessége, hogy megtévesztette, félrevezette a helyszínelőket és ezért nem merült fel akkor az idegenkezűség.

Volt már korábban hasonló sorozatgyilkos Magyarországon! Pipás Pista volt a neve, Pista volt a neve, de nő volt.

A csalás:
A csalás sémája egyszerű. Elszeparálni az idős urat minél jobban. Rávenni a ház eladására. Majd a pénzt elvenni. Vagy a házat kiforgatni, úgy, hogy ismerősnek adják el a házat.

Az elhunyt utcájába kb. 10 évvel ezelőtt költözött a hölgy egy nála jóval idősebb úrral. Aki eladott egy nagyobb értékű ingatlant előtte és beköltöztek az utcába, egy putri szerű házba. Rendszeresek voltak ott is a veszekedések, a rendőri jelenlét, majd a család elvitte onnan az idősebb urat, otthagyva az ingatlant a hölgynek. Bár nincs a nevén, de sajátjaként használja, lopja a az áramot, rendszeresen fenyegetőzik késeléssel az utcában.

Az idősebb úr korábban köztiszteletben álló ember volt, akinek nem volt dolga a rendőrséggel. Ott a család időben lépett, "kimenekítették".

Egy veszekedés alkalmával az egyik szomszédot is nyíltan megfenyegette: "A te ingatlanodat is meg fogom egyszer szerezni!". Nem volt titok, hogy a hölgy ingatlanszerzéssel foglakozik. Ezt az elhunyt is tudta. Egyszer az elhunyt a gyerekének azt mondta: a hölgynek már 10 ingatlana volt. Utólag átgondolva, ez azt jelenthette, hogy már ennyit csalt ki, adatott el?

Az áldozatot rávehetik a ház eladására, azzal, hogy egy új életet kezdjenek, mert az utcában amúgy sem kedvelik őket a sok veszekedés miatt. Vagy mutathatnak egy jó üzletnek tűnő csali ingatlant. Itt is lehetett egy ilyen a szomszéd faluban. Az ingatlanközvetítő irodát, amelynek a segítségével meghirdették a házat, nem akarták megbízni új ingatlan keresésével, arra hívatkozva, hogy már meg van a kiszemelt ingatlan a szomszéd faluban. Ott, ahol szintén sok ismerőse van a hölgy családjának Tatárszentgyörgyön.

A hölgy családja, és a "vevők" a facebook-os bejegyzések alapján igen jól ismerték egymást. Több szálon kapcsolódtak egymáshoz.

 

aki tud valamilyen módon segíteni: email: tokeletesgyilkossag@gmail.com